Kursbeskrivning

I grundkursen bokföring och redovisning får du en komplett arsenal med kunskap för att självständigt kunna hantera den löpande bokföringen och redovisningen i ett mindre företag eller företagsavdelning.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till med ingen eller liten kunskap kring bokföring och redovisning.

Kursens mål

 • Att självständigt kunna hantera den löpande bokföringen och redovisningen
 • Kunna upprätta ett enklare bokslut
 • Kunskap om att kunna göra göra löne- och skatteredovisningar.

Kursinnehåll

 • Dubbel bokföring
 • Bokföringslagen
 • EU-Baskontoplanen
 • Momshantering
 • Löpande bokföring av inköp
 • Periodiseringar
 • Bokföring och bokslut på dator
 • Resultatenheter
 • Räkenskapsår
 • Kontospecifikationer
 • Ingående balans
 • Hantering av register
 • Försäljning, löner, personalskatter
 • Enklare bokslut

Antal deltagare

Max 10 deltagare