Kursbeskrivning

För dig som vill effektivisera, känna dig säkrare och lära dig en del nytt om bokföring är den här kursen ett perfekt val. Kursen kommer att på ett praktiskt tillvägagångssätt gå igenom de byggstenar som krävs för att du ska känna dig säkrare i ditt arbete med din bokföring.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen krävs kunskaper i bokföringens grunder. Kursen är en fortsättningskurs på Bokföring grundkurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i redovisning och som ansvarar eller ska arbeta med bokslutet och olika delmoment.

Kursens mål

 • Målet med fortsättningskursen är att ge dig fördjupade kunskaper i bokföring samt kunskaper om hur du arbetar med att sammanställa balans och resultaträkn.
 • Du kommer att få kunskaper om regler som styr detta samt att praktiskt göra tillämpningsövningar på de olika delarna.

Kursinnehåll

 • Bokföring i speciella situationer som t.ex.
 • Handel med EU
 • Bilhyra
 • Representation och gåvor
 • Bokslutsrutiner/planering
 • Omföringar
 • Periodiseringar
 • Osäkra fordringar
 • Avskrivningar
 • Värderingsregler
 • Regler
 • Skattelagstiftning
 • Bokföringslagen
 • Andra delar i bokslutet
 • Förvaltningsberättelse
 • Finansieringsanalys

Antal deltagare

Max 10 deltagare