Kursbeskrivning

Ett väloljat maskineri; ett företag som arbetar i stadig takt men en positiv tillväxt är ofta ett företag där personalen trivs, mår bra och känner sig säker. Vår kurs ”Bättre Arbetsmiljö” ger dig som deltagare en djupare och bredare insikt i behovet och funktionen av en väl fungerande arbetsmiljö och vad som påverkar dom anställda i sin arbetsvardag.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i en ledande position eller som skyddsombud.

Kursens mål

 • Fördjupad kunskap kring de faktorer som påverkar arbetsmiljön positivt och negativt.

Kursinnehåll

 • Begreppet arbetsmiljö
 • AFS för olika områden
 • Rehabilitering
 • Arbetstrivsel
 • Ansvarsfördelning arbetsgivare – arbetstagare
 • Människan och arbete
 • Arbetsmiljö i praktiken
 • Internkontroll och systemtillsyn
 • Indelning och åtgärdsområden
 • Kartläggning, analys och genomförande
 • Checklistor
 • Praktikfall och tips
 • Arbetsmiljöekonomi

Antal deltagare

Max 10 deltagare