Kursbeskrivning

Behovet av ett skyddsombud kan aldrig underskattas, det samma gäller skyddsombudets arbetsuppgifter och tid. I många företag belastas skyddsombuden med ”fel” uppgifter; nämligen att rätta till fel och gång på gång repetera vad som är rätt och fel. Vår kurs ”Bättre Arbetsmiljö – översiktskurs” vänder sig till alla som inte är skyddsombud men som på något sätt ”övervakas” av skyddsombud. Kursen ger alla anställda en inblick i skyddsombudets uppgift och vad som är rätt och fel. När kunskapen ökas kring ämnet effektiviseras också skyddsombudets arbetsuppgifter vilket långsiktigt leder till färre brister.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen vänder sig till de företag som upplever att skyddsombudet lägger ner onödigt mycket tid på fel saker beroende på okunskap hos övrig personal.

Kursens mål

 • Öka insikten hos övriga anställda i ämnet ”Bättre arbetsmiljö”.
 • Få större kunskap om skyddsombudets arbetsuppgifter.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets uppgift
 • Skyddsombudets omnämnande i lagen
 • Skyddsombudets uppgift och rättigheter
 • Hur ska skyddsfrågor hanteras och av vem
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS SAM 2001:1
 • Handlingsplan för det egna företaget
 • Bygg och anläggningsskriften AFS 1993:3
 • Arbetsmiljöplan och skyddsombudets del i denna
 • Riskanalys
 • Grupparbeten
 • Praktiska frågor
 • Sammanfattning
 • Hur går vi vidare?

Antal deltagare

Max 10 deltagare