Kursbeskrivning

Efter kursen ska kursdeltagarna ha fått uppdaterade kunskaper av innebörden i Starkströmsföreskrifternas Avd C.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Elyrkesutbildning

Målgrupp

Alla i elbranschen som i sitt arbete har behov (lagstadgat) av information om nya regler beträffande tillämpningen av starkströmsföreskrifterna AVD C och SS-EN 50110-1

Kursens mål

 • Deltagaren ska förstå och kunna använda sig av de skötselföreskrifter som ingår i Avd C.
 • Ha kunskap om skillnader mellan olika åtgärder för olika typer av arbete.
 • Att förstå konsekvenserna av förändringar.

Kursinnehåll

 • Föreskrifternas krav
 • Kraftförsörjningsanläggningar
 • Råd i samband med arbeten och skötselåtgärder som utförs på anläggningar som redan är i bruk.
 • Ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Frågor och svar från elsäkerhetsverket
 • I kursen ingår också en orientering om särskilda anvisningar t ex ESA-industri.
 • Exempel på inträffade olycksfall
 • Hur upprättas elsäkerheten vid förändringar?

Antal deltagare

Max 10 deltagare