Kursbeskrivning

Allt vi skriver kan uppfattas på lika många sätt som det finns människor på den här planeten. Det kan därför vara en klar fördel att förstå och ha insikt i vilket språk man använder och på vilket sätt man skriver. I vår kurs i ämnet får du som deltagare lära dig hur du strukturerar upp en teknisk dokumentation eller rapport på bästa och tydligaste sätt för den mottagaren du skriver åt. Du får även insikt i hur vi uppfattar språket på olika sätt och hur du i så fall ska anpassa ditt språk till din tilltänkta mottagare.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som producerar teknisk dokumentation/rapportet

Kursens mål

 • Öka medvetandet om hur man skriver.
 • Inse vikten av olika texters utformning och innehåll.
 • Olika målgruppers tolkning av olika typer av texter.
 • Utveckla en tydlig struktur i rapporten beroende på mottagaren.

Kursinnehåll

 • Hur uppfattar vi texter olika
 • Varför uppfattar vi texter olika
 • Enkla skrivregler
 • Tips och hänvisningar för språkfrågor
 • Betydelsen av en texts utformning och innehåll
 • Praktiska exempel
 • Tydlig struktur
 • Vanliga fel
 • Textens betydelse för mottagaren
 • Att analysera en målgrupp

Antal deltagare

Max 10 deltagare