Kursbeskrivning

En åsikt, en ståndpunkt. I bland underbyggd av ogenomträngligfakta och ibland underbyggd enbart av känslor och principer. Att förmedla sitt argument är inte alltid lätt utan kan snarare närmast beskrivas som en konst i förståelse av människan och dess natur, en konst som i princip alla kan lära sig. Argumentationer kan i bland vara minutiöst planerade och i bland fullständigt spontana. I vår kurs ”Argumenationtsteknik” ser vi på ämnet från alla de vinklar då argumentationer kan uppstå och hur dessa bör hanteras för ett framgångsrikt resultat både kortsiktigt och långsiktigt.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikation och förmåga att övertyga samt förmedla din åsikt.

Kursens mål

 • Att nå större framgång i sin argumentation.
 • Djupare insikt i de faktorer som styr en argumentation.

Kursinnehåll

 • Argumentationens fundament och målsättning
 • Målgruppen och dess storlek
 • Relevant beteendevetenskap
 • Avsändare och mottagare
 • Olika typer av argumentationsmodeller
 • Kroppsspråk
 • Retorikens grunder
 • Att leda i bevis
 • En eller flera vinnare
 • Kortsiktiga och långsiktiga resultat
 • Bevisföring
 • Argumentets struktur
 • Ord och formuleringar
 • Att värdera ett argument
 • Teser och argument
 • Att planera en argumentation

Antal deltagare

Max 10 deltagare