Kursbeskrivning

En introduktion till arbetsrätt. Vi går igenom lagstiftning, anställningar, kollektivavtal m.m

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

 • Arbetslagstiftningens grunder
 • Kollektivavtal
 • MBL
 • Anställning och uppsägning
  • Parternas rättigheter och skyldigheter
  • Uppsägning
 • Arbetstid och ledigheter
 • Rehabilitering
 • Diskriminering
 • Jämställdhetsplaner