Kursbeskrivning

Omorganisationer, förändringar, uppsägningar och företagens ökade decentralisering leder till att ansvaret läggs på nya yrkesgrupper och personer. Vår kurs ”Arbetsrätt på bästa sätt” ger dig en komprimerad men effektiv och skräddarsydd kurs för att du ska få med dig exakt det du behöver veta och kunna för att det ska bli rätt från början i frågorna om arbetsrätt.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet, gärna erfarenhet av personalhantering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare och övriga personer med personalansvar.

Kursens mål

 • Ökad kunskap av arbetsrättliga lagar och avtalstexter.
 • Fackets roll och kollektivavtalets betydelse
 • Bättre insikt och kunskap i relevanta lagar.
 • Insikt i arbetsrättsliga processer.

Kursinnehåll

 • Rollen som arbetsledare
 • Facklig representation och kollektivavtal
 • Allmän förhandlingsrätt
 • Föreningsrätten
 • Anställningsavtalet
 • Diskriminering och likabehandling
 • Medbestämmandeförhandling
 • Sanktioner
 • Organisationens och arbetsledarens ansvar
 • Tolkning av relevanta lagar och avtalstexter
 • Medbestämmandelagen
 • Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • Förtroendemannalagen
 • Studieledighetslagen
 • Lagen om anställningsskydd
 • Föräldraledighetslagen
 • Jämställdhetslagen
 • Arbetstidslagen
 • Praktiska övningar och verkliga exempel

Antal deltagare

Max 10 deltagare