Kursbeskrivning

En utbildning i många av aspekterna kring arbetsmiljö

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

  • MTO Säkerhetskultur (Människa – Teknik – Organisation)
  • SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Arbetsmiljölagen, AML
  • Roller; befogenheter och ansvar, Skyddsombud – Arbetsledare
  • Riskhantering, teori – praktik
  • Tillbud och olycksfallsutredning
  • Juridik, påföljder
  • Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • Arbetsmiljöverket

Antal deltagare

Max 12 st