Kursbeskrivning

Något som hela tiden är närvarande är arbetsmiljöfrågor, men det viktigaste är inte bara de traditionella fysiska arbetsmiljöfrågorna utan även de psykosociala arbetsmiljöfrågorna som arbetsorganisation, ledarskap, engagemang, kommunikation osv. Det är viktigt att alla som påverkar arbetsmiljön har kunskaper i arbetsmiljö.

Utbildningens längd

2,5 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Skyddsombud, chefer/arbetsledare m.fl. behöver samma grundläggande kunskaper för att kunna klara det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Kursens mål

 • Kunna medverka till att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra och effektivt sätt.
 • Skyddsombudets ansvar.
 • Att känna till de vanligaste riskerna.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskhantering och arbetsmiljöarbetet i praktiken
 • Kopplingen till det egna företagets arbetsmiljödokumentation
 • Ansvar, samverkan, delegering och handlingsplaner
 • Arbetsmiljölagen
 • Vad skapar arbetsmotivation och arbetsglädje?
 • Förändringar på arbetsplatsen
 • Stresshantering
 • Konflikter och mobbning
 • Kommunikation, information och samarbete

Antal deltagare

Max 10 deltagare