Kursbeskrivning

Många företag har ett behov att se över hantering och rutiner om arbetsmiljöfrågor inom verksamheten, det är viktigt att säkerställa att varje chef tar sitt ansvar och att de har förutsättningar för detta. Därför måste det skapas både regler och rutiner som underlättar för alla. Det här är ett informationsutbildningsmaterial som gör att alla chefer på alla nivåer skall kunna medverka till en bra arbetsmiljöhantering.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Målgrupp

Alla chefer från VD ner till arbetsledare.

Kursinnehåll

  • Vad menar vi med arbetsmiljöansvar?
  • Vilka lagar påverkar arbetsmiljöarbetet? Och vad är grunderna i dessa?
  • Vad är det som kan delegeras och hur går det till?
  • Vi tar även upp rättsfall och kopplar dessa till de olika regelverk som finns.
  • Under vilka förutsättningar kan en enskild person dömas?
  • Hur hanteras Arbetsmiljöverkets anvisningar?
  • Exempel på metoder för att arbeta fram regler och rutiner i företaget.

Antal deltagare

Max 10 deltagare