Kursbeskrivning

Riskerna kring hanteringen av isocyanathaltiga produkter är påtaglig, vilket även den bristande kunskapen kring ämnet är. Vanligast vid en felaktig hantering är att andningsvägar och huden drabbas svårast och problemen är inget man ska ta lätt på. Vår kurs ”Arbetsmiljö i verkstad (icocyanater)” ger dig dom ansvarig samt utövare nödvändig kunskap och information om hanteringen av isocyanathaltiga produkter och hur du skyddar dig själv och dina medarbetare.

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som hanterar eller arbetar med isocyanathaltiga produkter.

Kursens mål

  • Förebygga riskerna vid hantering av bl.a. icocyanater och andra relaterade kemiska produkter.
  • Öka kunskapen kring lagar, regler och hanteringen.

Kursinnehåll

  • Hälsoriskerna
  • Lagar och regler
  • Skyddsutrustning
  • Isocyanathaltiga produkter
  • Informationsblad
  • Riskbedömning
  • Ventilation
  • Vad säger arbetsmiljöverket och kemikalieinspektionen.

Antal deltagare

Max 10 deltagare