Kursbeskrivning

Varje arbetsplats har en unik kultur. Den utgörs av de, normer, koder och attityder som ligger till grund för hur dagliga rutiner, grupperingar och beteenden ser ut på en arbetsplats. Vi pratar bemötande och vad som bidrar till att skapa grogrund för sunda kulturer där alla har en plats att växa.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

Chefer och skyddsombud eller motsvarande samt enskilda arbetslag som vill svetsa samman gruppen.

Utbildningens fokus

Att tala om begreppet arbetsplatskultur och lyfta upp metoder och verktyg för att skapa en trivsam arbetsplats som präglas av öppenhet och tillit.

Kursinnehåll

  • Begreppet arbetsplatskultur
  • Kommunikation och bemötande
  • Aktivt lyssnande
  • Konsten att ge och ta emot feedback
  • Personlighetstyper – att lära känna gruppens styrkor och utmaningar
  • Det salutogena synsättet på hälsa
  • Verktyg för att skapa en god arbetsplatskultur
  • Rörelse och återhämtning som byggstenar för friska arbetsplatser med hälsa i fokus
  • Samarbetsövningar