Kursbeskrivning

Från den 1 juli 1996 skall alla som arbetar på eller intill väg där Vägverket är väghållare genomgå utbildningen ”Arbete på väg”. Flera kommuner och andra väghållare har också beslutat att kravet på utbildningen även ska gälla de vägar de förvaltar. Utbildningen är godkänd av Vägverket och ger ett godkänt certifikat som är giltigt i 5 år.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursens mål

 • Att varje deltagare ska erhålla ett godkänt certifikat för arbete vid väg.
 • Få ökad kunskap om lagar och regler i relation till vägarbete.
 • Få ökad kunskap i dirigering och utmärkning.

Kursinnehåll

 • Utmärkningsteknik
 • Utbildningskrav
 • Ansvar och kontroll
 • Planering av vägarbete
 • Vägarbetsplatsens skyddsregler
 • Trafikanordningsplan
 • Tillfälliga trafikföreskrifter
 • Trafikantbeteenden
 • Lagar och regler gällande vägarbete
 • Trafikdirigering
 • Personlig skyddsutrustning och personligt uppträdande
 • Uppföljningsrutiner
 • Skriftligt prov samt genomgång efter utfört prov

Antal deltagare

Max 10 deltagare