Kursbeskrivning

Med jämna mellanrum händer det att du hamnar i situationer där du måste in och arbeta men där du omöjligt kan bryta strömmen. Detta är givetvis ett av de mest kritiska momenten i ditt arbete och det är extra viktigt att du följer de korrekta föreskrifterna för anläggningen samt har kunskapen kring säkra metoder och lösningar. Alpha Competence kurs Arbete med spänning är en intressant och träffande kurs som bearbetar ämnet både praktiskt och teoretiskt och ger kursdeltagaren tillsammans med delegering ett godkänt certifikat för arbete med spänning vilket är giltigt i tre år.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

El yrkesutbildning samt praktisk erfarenhet av elarbeten i minst 3 år. Giltig Elsäkerhetsutbildning och giltig HLR(Hjärt/Lung/Räddning) utbildning.

Målgrupp

Personal som arbetar inom när- eller riskområdet i kopplingsutrustningar för låg- och klenspänning, gäller både likspänning och växelspänning.

Kursens mål

 • Kursen lär dig en arbetsmetod som gör att du kan arbeta lika säkert på en spänningsförande anläggning som på en spänningslös.
 • Deltagaren erhåller efter godkänd kurs och skriftligt prov, tillsammans med delegering ett certifikat som berättigar till arbete med spänning.

Kursinnehåll

 • Arbeta säkert i kopplingsutrustningar
 • Spänningsförande del
 • Isolerhandskmetoden
 • Närområdet
 • Riskområdet 
 • Riskanalysträning
 • Identifiering och minimeringen av eventuella el-risker
 • Förberedande planering av de arbeten som ska genomföras
 • Självständigt kunna genomföra de nödvändiga arbetsmomenten
 • Praktiska kopplingsövningar och riskbedömning i olika typer av el-utrustningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare