Kursbeskrivning

Enligt föreskrifterna är det ett krav att du måste repetera utbildningen ”Arbete med spänning” och då i synnerhet ”isolerhandskmetoden”. Vår kurs ger dig de kunskaperna som krävs för att få arbeta med spänning i ytterligare tre år.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

El yrkesutbildning och genomgången grundkurs i ”arbete med spänning” (inom en treårs period)

Målgrupp

Personal som arbetar inom när-eller riskområdet i kopplingsutrustningar för låg- och klenspänning och som vill repetera utbildning ”arbete med spänning”

Kursens mål

  • Att erhålla kunskap för att få arbeta med spänning i ytterligare tre år och därmed också utföra ett säkrare arbete.

Kursinnehåll

  • Utvalda delar ur lämpliga standarder och föreskrifter
  • Elfaran
  • Utvalda delar ur SS-EN-50 110-1
  • Isolerhandskmetoden
  • Arbetsplanering
  • Riskanalysträning
  • Identifiering och minimeringen av eventuella el-risker

Antal deltagare

Max 10 deltagare