Kursbeskrivning

Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 Ställningar 47 § gäller att ”Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning”

Utbildningen genomförs utefter de bestämmelser i AFS 2013:4 som omfattar av allmän utbildning.

2. Allmän utbildning.

För dem som utför arbete med ställningar med högst 9 m (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion.

Utbildningens längd

1-2 dagar beroende på förstudier

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som bygger, ändrar och river byggnadsställningar med upp till 9 meters höjd.

Kursens mål

  • Kursen ger kunskaper mostavarande kraven ställda från arbetsmiljöverket inom föreskriften för ”Allmän utbildning”
  • Deltagaren erhåller ett personligt utbildningsbevis efter genomförd kurs

Kursinnehåll

  • Tolkning av planer och instruktioner för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Säkerhet och risker kring ställningsmontage.
  • Villkor beträffande tillåten lastkapacitet.
  • De nödvändiga åtgärderna för att förebygga risk för fall av person eller föremål.
  • Väderförhållen som påverkar säkerheten negativt och de åtgärder som bör vidtas t.ex. förankringsmöjligheter.

Antal deltagare