Kursbeskrivning

I dagens samhälle spelar miljöfrågorna en allt viktigare roll. Företagets miljö har blivit en av tyngdpunkterna, inte minst i dess marknadsföring. Ett företags yttre miljö hanteras genom att införa miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Alla personal i en organisation som har för avsikt att införa ett miljöledningssystem.

Kursens mål

  • Grundlagd kunskap om organisationens miljöpåverkan samt den egna rollen i detta sammanhang
  • Kännedom om sammanhanget ?Aspekt-Påverkan-Effekt?
  • Grundlagd kunskap om miljöledningssystem

Kursinnehåll

  • Allmän miljökunskap
  • Miljöledningssystem
  • Organisationens miljöaspekter (Grupparbete)
  • ISO 14001 / EMAS

Antal deltagare

Max 10 deltagare