Kursbeskrivning

Enligt det internationella analysföretaget Gartner Group spenderar frekventa datoranvändare ca 8 timmar i veckan med att försöka lösa problem eller använda sig av mindre effektiva funktioner i sitt datorhanterande. Den här kursen är till för dig som vill bli bättre och effektivare i ditt datoranvändande och vill vara säkrare och veta mer om din dator.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande erfarenhet av att använda en dator och dess pekdon.

Målgrupp

Personer som behöver grundläggande kunskaper om de vanligaste programmen och vanligaste felen.

Kursens mål

 • Känna till persondatorns uppbyggnad och funktion
 • Kunna använda standardprogram för ordbehandling, kalkyl och register samt program för grafisk presentation och datakommunikation.
 • Känna till ett operativsystems funktioner.
 • Ha kunskaper om allmän persondatoranvändning, t.ex. fil- och bibliotekshantering.
 • Ha kännedom om allmän datasäkerhet och gällande lagstiftning för dataområdet.
 • Kunna använda datorn och dess funktioner på ett effektiv sätt.

Kursinnehåll

 • Datorer
 • Hårdvara
 • Bygg din egen dator
 • Ergonomi
 • Grunderna i Windows Utforskaren
 • Hantera filer och kataloger
 • Hjälpprogram
 • Effektivt arbetssätt
 • Vanligt förekommande program
 • Insyn i Word
 • Insyn i Excel
 • Insyn i Internet och e-post
 • Disketthantering

Antal deltagare

Max 10 deltagare