Kursbeskrivning

En brand kan uppträda mer eller mindre överallt. Dess konsekvenser kan vara fullständigt ödesdigna, men kan också reducerad eller helt och hållet utebli. Vår kurs ”Allmän brand och släckteknik” ger dig som deltagare god kunskap för att kunna förebygga bränder och i värsta scenariot; även kunna släcka dem. Du får också lära dig hur du ska tänka rationellt istället för instinktivt om en brand skulle uppstå.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för miljöer där andra människor vistas.

Kursens mål

 • Kunna förebygga och motverka brand
 • Kunna vidta åtgärder för att begränsa skador på människor och materiel
 • Ha god insyn och kunskap om brandfarliga och explosiva varor
 • Att kunna släcka mindre bränder

Kursinnehåll

 • Förutsättningen för brand
 • Brandens natur
 • Uppkomst av brand
 • Brand- och rökspridning
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Brandsläckningsutrustning
 • Uppträdande vid brand
 • Räddning av liv och material
 • Larm och larmplan
 • Släckmekanismer
 • Övertändning
 • Backdraft
 • Brandgasexplosion
 • Praktiska släckningsövningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare