Kursbeskrivning

En kund är precis som du och jag. Vi söker en sak men har egentligen behov av mycket mer, problemet är bara att vi lätt glömmer vad vi är i behov av. En viktig roll som våra butiker spelar är att hjälpa kunden att hitta det den söker men också att hitta det den inte söker men behöver. Utbildningen fokuserar mot produktexponering och att lära sig att tänka åt kunden.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som butikschef och vill lära dig mer om produktexponering.

Kursens mål

 • Skapa bättre produktexponeringar för att träffa rätt på kundens medvetna och omedvetna behov.

Kursinnehåll

 • Hur fungerar kunden
 • Var tittar kunden
 • Vad vill kunden
 • Merförsäljning
 • Up selling / Cross selling
 • Kundvarv och kommunikationsytor
 • Inventering
 • Värdering
 • Rangordning och prioritering
 • Placering av varor
 • Exponeringssystem
 • Sambandsexponering
 • Inspirationsexponering
 • Skissa fram nya produktexponeringar och tankar
 • Praktisk produktexponering i verklig butik eller simulerad butik (individuella planritningar)
 • Lär av varandra
 • Åtgärdsprogram för den egna butiken

Antal deltagare

Max 10 deltagare