Kursbeskrivning

Projektets ekonomi är en av de viktigaste delarna i ett projekt. Det är därför att största vikt att den hanteras på rätt sätt vilket förutsätter rätt kunskap. I vår krus ”Projektekonomi” fördjupar vi oss i sambandet mellan olika affärshändelser och dess betydelse för den kort- och långsiktiga lönsamheten för organisationen. Du får även lära dig de grundläggande ekonomiska begreppen, hur du skapar en realistisk budget samt jobbar med avrapportering.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande projektledning eller projektorientering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för den ekonomiska delen i ett projekt och som vill lära dig mer och bli säkrare inom området.

Kursens mål

 • Kunskap för att kunna hantera ekonomin i ett projekt på ett effektivt sätt för projektet och för organisationen.
 • Insikt i de ekonomiska konsekvenserna som dina beslut har för organisationen som helhet.

Kursinnehåll

 • Grundläggande ekonomiska begrepp
 • Ekonomiska rapporter
 • Avstämningar och delrapporter
 • Baskontoplan
 • Strukturen i baskonceptet
 • Lönsamhetsmått och nyckeltal
 • Prissättningsmetoder
 • Investeringsbedömning och återbetalningstid
 • Kostnadsbedömning
 • Kalkylering
 • Periodisering i projekt
 • Budgeteringsprocess
 • Att ta fram en hållbar budget
 • Olika konton och kontohantering
 • Redovisningssystemet

Antal deltagare

Max 10 deltagare