Kursbeskrivning

Vid en ökad förståelse för kultur och språkets användning förbättras dina möjligheter avsevärt att genomföra goda och långsiktiga affärer. I vår fortsättningskurs för affärsengelska får du en fördjupad kunskap i den i princip bottenlösa variationen av ord, uttryck och formuleringar som finns i det engelska språket. Du får lära dig genomföra affärsrelaterade möten, telefonsamtal, förhandlingar, argumentationer och mycker mer därtill.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

God verbal vardaglig engelska. Grundläggande kunskap i skrift och grammatik.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om och få ett bättre flyt i språket, både skriftligt och muntligt i ditt arbete.

Kursens mål

 • Att bli bekvämare med det engelska språket i affärssammanhang, både skriftligt och verbalt.

Kursinnehåll

 • Delta i affärsmöten
 • Diskussioner ansikte-mot-ansikte och i telefon
 • Skriftlig korrespondens: e-post, brev och rapporter
 • Utöka deltagarens vokublär
 • Förhandling
 • Argumentation
 • Engelsk affärskultur
 • Socialt umgänge
 • Läsa allmänna och fackspecifika texter
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare