Kursbeskrivning

Var femte år påminner vägverket de som kör farligt gods att dom måste repetera och förnya sitt ADR-intyg. Alpha Competence kurs ADR repetition är en och en halv dag lång kurs som repeterar grunderna (styckegods) där föraren fräschar upp kunskaperna, tar del av nya bestämmelser och i slutet genomför Räddningsverkets repetitionsprov. Styckgods. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk

Utbildningens längd

1,5 dagar

Förkunskaper

Genomförd grundutbildning med max ett år kvar på gällande intyg.

Målgrupp

Förare av fordon eller annan personal som hanterar farligt gods och som behöver repetera sina kunskaper.

Kursens mål

 • Målet är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med säkerhet.
 • Öka säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Föraren lär sig regler, rättigheter och skyldigheter och minskar risken att skada sig själv och andra.
 • Minska personskador

Kursinnehåll

 • Begreppet farligt gods
 • Nationell lagstiftning, ansvarsförhållanden.
 • Internationella överenskommelser
 • Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker.
 • Märkning av emballage och kollin.
 • Lastningsbestämmelser.
 • Fordonsmärkning
 • Fordonsutrustning
 • Arbetsbestämmelser
 • Lättnader från bestämmelser
 • Åtgärder vid olycka eller spill
 • Materialhanteringsövning
 • Prov och genomgång

Antal deltagare

Max 10 deltagare