Kursbeskrivning

Specialutbildning för explosiva ämnen: även kallad ”Klass 1” ger dig rätt att köra även explosiva ämnen som styckegods. Detta intyg gäller i 5 år och måste förnyas före sitt utgångsdatum. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Intyg eller godkänt prov för styckegodstransporter ( ADR Grund ).

Målgrupp

Alla förare som ska transportera farligt gods klass 1.

Kursens mål

  • Att ge föraren godkänt ADR-intyg för transport av farligt gods klass 1.

Kursinnehåll

  • ADR bestämmelserna klass 1
  • Klassning och bestämmelser
  • Avsändarens ansvar
  • Begränsad och fri mängd
  • Transportörens ansvar
  • Praktiska övningar
  • Åtgärder vid olycka
  • Skriftligt prov

Antal deltagare

Max 10 deltagare