Kursbeskrivning

Från och med den 1/7 2003 krävs det kunskap i ”Farligt Gods” av alla som yrkesmässigt har med farligt gods att göra, (delaktiga i hanteringskedjan för farligt gods), det som minst krävs är att de har kunskap om de farliga ämnen och föremål som de kommer i kontakt med i sitt arbete. Utbildningen ska vara anpassad efter arbete och ansvarsområdet. Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för ditt företag.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Annan personal (förutom föraren) som är delaktiga i hanteringskedjan för farligt gods

Kursens mål

  • Att berörd personal ska ha god kännedom om hantering av Farligt gods
  • Att på anmodan kunna uppvisa ett intyg om utbildning i hantering av Farligt gods

Kursinnehåll

    • Anpassas till rådande omständigheter
    • Personalen skall få detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport avfarligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.
    • I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag skall personalen

utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Antal deltagare

Max 10 deltagare