Kursbeskrivning

En träffsäker kurs som går från klarhet till klarhet i Photoshop. Kursen omfattar ett grundläggande avsnitt som med praktisk relevans behandlar de verktyg och funktioner som underlättar, effektiviserar arbetsmomenten samt med enkla medel producerar högkvalitativa resultat. Kursen omfattar även en viss fördjupning vilket då är fokuserat mot tryck.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Windows

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande eller ingen erfarenhet av Photoshop och som vill fördjupa dina kunskaper i bildhantering och arbetsmetoder.

Kursens mål

 • Efter genomgången kurs har du bland annat lärt dig hur du optimerar och hanterar dina digital bilder för tryck samt använda Photoshop som ett skissverktyg.
 • Kursen fokuserar på de viktigaste funktionerna i Adobe Photoshop kring upplösning, friläggning, bildmanipulering, och retuschering.

Kursinnehåll

 • Markering
 • Retuschering
 • Texthantering
 • Lagerhantering
 • Effekter
 • Grundläggande verktygshantering
 • Grundläggande färglära
 • CMYK, LAB och RGB
 • Upplösning
 • Kontakt med tryckeri
 • Friläggning
 • Filter
 • Bildens förutsättning
 • Bildformat; PSD, EPS, AI, PDF och TIFF
 • ICC-profiler och färginställningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare