Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som redan använder Photoshop och som vill fördjupa dina kunskaper i bildhantering och arbetsmetoder. Kursen är anpassad för grafik för Internet.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Photoshop grundkurs eller motsvarande kunskaper

Målgrupp

Formgivare, designers, fotografer och personer som dagligen använder de mer avancerade funktionerna i Adobe Photoshop.

Kursens mål

 • Efter genomgången kurs kommer du bl.a. att kunna förbereda bilder för tryck.
 • Skapa frilagda bilder, korrigera olika färgstick samt känna dig säker på Photoshops många och avancerade verktyg.

Kursinnehåll

 • Hantera markeringar och färgväljaren
 • Skapa bildcollage
 • Banor (friläggning och knep)
 • Kanaler och dess användningsområden
 • Avancerade lagerfunktioner
 • Vektorgrafik
 • Montering av bildobjekt i lager
 • Texthantering
 • Bildmaterial från andra medier
 • Duplex, triplex
 • Avancerad ton- och färgkorrigering
 • Funktionsmakron

Antal deltagare

Max 10 deltagare