Kursbeskrivning

ABT 06 betydelse inom entreprenadjuridiken är stor. Många företag vill ha en totalentreprenad för att få en helhetslösning. Vad är skillnaderna mot AB 04, hur fungerar ABT 06, vad förväntas parterna göra mm?

Utbildningens längd

1/2 dag

Förkunskaper

Entreprenadjuridik grundläggande

Målgrupp

VD, ekonomi- och inköpsansvariga och personal som ansvarar för hela eller delar av byggprocessen.

Kursens mål

  • Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om ABT 06 och dess systematik.
  • Detaljerade problemområden belyses ur parternas respektive synvinkel.

Kursinnehåll

  • ABT 06
  • AB 04
  • ABT-U 07

Antal deltagare

Max 20