Kursbeskrivning

Insikt om hur en stabil grund för fortsatt förbättringsarbete kan skapas med hjälp av 5s. 5s handlar om att skapa en gemensam standard på arbetsplatsen, hålla den ren, ha var sak på sin plats och säkerställa att saker och ting är lätta att hitta. Detta skall leda till minskat slöseri såsom stopp, haverier, letande och olyckor.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Kursens mål

 • Organisationen/ deltagarna har fått en ökad förståelse för vad 5s är hur det kan bidraga till verksamhetens utveckling.
 • Deltagarna har grundläggande kunskap om 5s, de olika stegen samt arbetsgången vid implementation.
 • Organisationen/ deltagarna har fått inspiration och självförtroende att bidraga till utvecklingen av egen produktions-anläggning.

Kursinnehåll

I utbildningen går vi igenom följande delmoment:

 • Effektiva organisationer
  – Vad är effektivitet?
  – Vad skapar effektivitet ?
 • Vad är 5s?
  – De fem stegen
  – Vad som påverkas
 • Att införa 5s på ett produktionsavsnitt
  – Metod
  – Teori och stöd
 • Fortsatt arbete med 5s
  – Utvärderingar
  – Vad tar jag med mig hem
 • Sammanfattning & utvärdering