Om oss:

Alpha Competence grundades sommaren 2002 i Bollnäs i Hälsingland.

Vi jobbar uteslutande med företagsanpassade lösningar, där vi skräddarsyr alla våra utbildningar utifrån våra kunders önskemål. Vi har idag ca 100 utbildare över hela landet som täcker hela vårt utbud alltifrån Ledarskap, Presentationsteknik, Office, Arbetsmiljö, till El, Truck/Travers.

Idag är vårt geografiska område Sverige.

Våra processer skall kännetecknas av hög flexibilitet, korta ledtider, samt enkelhet.

Vår Process:

Om du har ett utbildningsbehov så är processen att man mejlar eller ringer in till oss och beskriver sitt behov. Vi tar fram några olika upplägg inom det valda området och sänder över det.

Därefter tar vi ett skype- telefon- eller fysiskt möte, och i den processen har vi även sänt över en profil på utbildaren som vi tror passar just er. Vi utvärderar alla våra utbildningar på en skala från 1-6 där vi bedömer utbildningens helhet samt utbildarens kunskap i ämnet och pedagogiska förmåga.

Den sänder vi alltid över till er som kund efter genomförd utbildning, tillsammans med intyg/diplom.

Vision:

Vår vision är att vara den kompletta leverantören av kompetensutveckling. Vi har en stor bredd i vårt utbud, med allt från enskild coaching till omfattande utvecklings/utbildningsprogram.

Vårt sätt att leverera dessa uppdrag skall av kunden upplevas som
”hög flexibilitet, korta ledtider, samt enkelhet”

Våra ledord:

Enkelt – Flexibelt – Kvalitativt

Miljöpolicy

  • Alpha Competence verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet.
  • Våra medarbetare skall ha kännedom om Alpha Competence miljöarbete och agera i enlighet med vårt miljötänk samt påverkas i positiv riktning genom informationsinsatser vid behov.
  • I vårt arbete skall Alpha Competence följa den lagstiftning som vi berörs av.
  • Den miljöpåverkande resursförbrukningen skall vara så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.
  • Alpha Competence miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över.

Övergripande mål

För att förbättra Alpha Competence miljöarbete och miljöengagemang samt bidra till en hållbar utveckling kommer vi att inrikta oss på följande punkter:

  • Arbeta fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen främst avseende pappersförbrukning, restprodukt/avfallshantering, tjänsteresor och elförbrukning är så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.
  • Ge nyanställda en översiktlig information om vårt miljöledningsarbete inom ramen för introduktionen och vid behov genomföra utbildning och informationsinsatser för samtliga medarbetare.
  • Hålla oss väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet.

Kvalitetspolicy: 

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet. Policyn fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för alla anställda och konsulter.

Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

Totalkvalitet skall gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.

Verksamheten skall ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.