Kursbeskrivning

Programmet bygger på tre parallella  beståndsdelar som tillsammans bildar en tydlig process för utveckling av företagets konkurrenskraft samtidigt som det utvecklar deltagarna i det individuella VD-skapet och bygget av en stark enhetlig ledningsgrupp.

Utbildningen längd

Pågår under 4 kvartal och tar ca 2 dagar i anspråk per kvartal

Förkunskaper

Du arbetar idag som VD

Målgrupp

Du som arbetar som VD och vill utveckla ditt ledarskap

Kursinnehåll

Klicka på bilden för att se de olika delmomenten