Kursbeskrivning

Som byggkranförare ställs man vid varje arbetspass inför en rad moment som vid felhantering kan få en ödesdiger effekt. Vår kurs ”Utbildningsbok för byggkranförare” är en komplett kurs för dig som vill förkovra dig i de kunskaper som förutsätts för att erhålla ”utbildningsbok för byggkranförare” eller för dig som helt enkelt vill ha en teoretisk bekräftelse på din kunskap.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

3 000-4 000 timmars erfarenhet i yrket.

Målgrupp

Byggkranförare

Kursens mål

  • Att samtliga deltagare erhåller utbildningsbok för byggkranförare efter avklarat teoretiskt och praktiskt prov.

Kursinnehåll

  • Säkra lyft
  • Koppling och stropping av lastning
  • Tyngder
  • Kontroll och översyn
  • Förarens ansvar

Antal deltagare

Max 10 deltagare