Kursbeskrivning

Tiderna förändras. Idag måste alla funktioner i en organisation vara säljande för att företagen ska klara av marknadens hårdnande konkurrens. Ofta går det varken hos kund eller leverantör att tydligt definiera olika roller. Den som hos kunden får idén att vilja lösa ett problem får ofta rollen som både marknadsundersökare, inköpare och användare. Motsvarigheten hos leverantören kan vara att en specialist som hör talas om ett problem får rollen som marknadsförare, säljare och den som utför jobbet.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga speciella

Målgrupp

Tekniker med behov att träna sig i kund & försäljningssammanhang.

Kursens mål

 • Att inse vikten av teknikerns betydelse för organisationen.
 • Betydelsen av kroppsspråk, kroppshållning, klädsel och utstrålning.
 • Teknikerns möjlighet att assistera säljprocessen.

Kursinnehåll

 • Sälj och kundpsykologi
 • Affärsutveckling
 • Vikten av att leverera eller meddela vid rätt tid
 • Att kunna förmedla ett besked negativt/positivt
 • Köpprocessen – från behov till återköp
 • Kundnyttan – så löser du kundens problem
 • Att sälja sig själv och företaget
 • Mötesstrategier
 • Säljprocessen – från idé till merförsäljning
 • Kundnyttan – så löser du kundens problem
 • Beteende, värderingar och hjärnan
 • Kundorienterad försäljning

Antal deltagare

Max 10 deltagare