Kursbeskrivning

Superoffice är ett verktyg med många sidor. I vår fortsättningskurs får du lära dig mer avancerade funktioner i programmet och hur du lägger upp projekt på olika sätt samt kopplar information mellan databas och projektet. Du får även lära dig skapa och hantera mallar på ett tidsbesparande och produktivt sätt.

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Superoffice CRM 5 grund

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är erfaren användare av SuperOffice CRM 5.

Kursens mål

  • Fördjupade kunskaper i Superoffice CRM 5 vilket ökar effektivitet och produktivitet i användandet av programmet.

Kursinnehåll

  • Avancerade funktioner
  • Lägga upp projekt på olika sätt
  • Koppla information från db till projekt
  • Göra effektiva urval från databasen
  • Skapa och använda mallar
  • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare