Kursbeskrivning

Som en organisations fundament står styrelsen med uppgift att styra skeppet i rätt riktning till rätt hamn. De terminologiska och kryptiska utformningarna av vad som är rätt fel och vad som är framgångsrikt styrande är i sitt minsta mått mätt obegränsade. Kursen styrelsearbete är modernt vinklad mot de frågeställningar och förändringar som berör organisationer i dagens affärsklimat. Du får som deltagare insyn och förståelse i styrelsens strategiskt styrande roll, styrelsens kontrollfunktion, styrelsens informationsuppgift och styrelsens ansvar för bolagets verkställande ledning.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Erfarenhet av styrelsearbete

Målgrupp

Ägarrepresentanter, styrelseledamöter och företagsledare.

Kursens mål

 • Kursens syfte är att ge insikt i hur man kan använda styrelsen som en aktiv resurs med mål att stärka företagets konkurrenskraft.
 • Att få förståelse för samt goda praktiska kunskaper i styrelsearbetets tillämpningsområde.
 • Förstå styrelsens strategiskt styrande roll.
 • Förstå styrelsens kontrollfunktion, styrelsens informationsuppgift och styrelsens ansvar för bolagets verkställande ledning.

Kursinnehåll

 • Aktiebolagslagen
 • De fyra bolagsorganen
 • Arbetet mellan styrelsemötena
 • Förberedelse och genomförande av autentiskt styrelsemöte
 • Styrelsen som strategisk resurs
 • Kontrollbalansräkning
 • Rekrytering av styrelseledamöter
 • Nya krav på styrelsen och dess ledamöter
 • Styrelseledamotens roll, engagemang och kompetens
 • Ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och VD
 • Kopplingen till företagets kvalitetssäkring
 • Arbetsmodeller för ett effektivt styrelsearbete

Antal deltagare

Max 10 deltagare