Kursbeskrivning

Jakten på kostnader och intäkter i organisationerna genomsyrar allt vi gör, inte minst maskinparken för industri- och transportverksamheter som årligen kan uppgå till enorma belopp. För att reducera kostnaderna och riskerna i maskinparken är smörjning och underhåll en förutsättning. Vår kurs ”Smörjteknik – tribologi och smörjsystem” ger dig som deltagare kunskap i centrala begrepp och nomenklatur inom smörjning, samt erhåller detaljkunskaper inom vitala områden som t.ex. viskositet, produktsammansättning, olika basoljor/basvätskor och tillsatser.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom industri- och transportverksamhet med sin huvudinriktning inom områdena: drift, underhåll/service, miljö, maskinkonstruktion

Kursens mål

 • Att med bredare och djupare kunskaper kunna effektivisera underhållet av maskiner och maskinparken.
 • Insikt i de olika smörjningstyperna och oljetyperna.

Kursinnehåll

 • Introduktion av smörjmedel, friktion och betydelsen av smörjning.
 • Centralsmörjningssystemet
 • Egenskaper hos smörjfett och andra smörjmedel
 • Progressivsystem för fettsmörjning
 • Praktiskt tillämpning av progressivsystem
 • Styrning, övervakning och skötsel av smörjsystem.
 • Rullningslager
 • Definition av friktion och friktionskoefficient
 • Slitage
 • Enledarsystem för olje och flyttfettssmörjning
 • Kedjesmörjning
 • Praktisk tillämpning av enledarsystem
 • Miljö
 • Olja – luftsmörjning
 • Val av smörjmedel
 • Olika typer av oljor och deras egenskaper
 • Viskositet, viskositetsindex och val av viskositet/val av smörjmedel.

Antal deltagare

Max 10 deltagare