Kursbeskrivning

Vid skärteknisk bearbetning är det inte bara faktorer som kvalitet och produktivitet som är avgörande för arbetet utan även den personliga säkerheten. Vår kurs ”Skärteknisk bearbetning, grundkurs” ger dig som deltagare goda kunskaper, både teoretisk och praktiskt i ditt val av skärteknik och tillämpning i ditt skärteknisk arbete men också behövlig information för den personliga säkerheten. Vi belyser eventuella problem som kan uppstå vid skärning samt lösningar på dessa.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som operatör, produktionstekniker och liknande befattningshavare som behöver en grundläggande kunskap i skärande bearbetning.

Kursens mål

  • Bättre kunskaper i praktisk och teoretisk skärteknik med svarv och fräs.

Kursinnehåll

  • Skärteknisk teori
  • Verktygsval
  • Vändskärsval
  • Val av skärdata
  • Val av slipning, svarvning, fräsning och borrning.
  • Mekanisk mätning
  • Problemlösning och optimering
  • Praktiska tips och trix
  • Laborationer

Antal deltagare

Max 10 deltagare