Kursbeskrivning

Frågorna om och kring PCB sanering är många. Vad säger miljöbalken, vilka lagar råder, vad får man och vad får man inte göra. Är det riskfritt eller farligt? Vår kurs ”sanering av PCB-haltiga fogar” ger dig en bred och heltäckande kunskap om samtliga faktorer som berör dagens PCB-hantering.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Viss erfarenhet, ej höjdrädda.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller leder arbeten för PCB sanering.

Kursens mål

 • Att få bättre insikt och kunskap i hanteringen av PCB sanering och de eventuella effekterna och riskerna en felaktig hantering kan innebära.

Kursinnehåll

 • PCB-problemet och des bakgrund
 • Vad säger lagen
 • Kretsloppsrådets PCB-projekt
 • Metoder för inventering
 • Arbetsmetoder
 • Maskiner och verktyg
 • Skydd vid arbete med PCB sanering
 • Arbetarskydd
 • Miljöskydd
 • Avfallshantering
 • Kvalitetssäkring
 • Spridning av PCB från fogmassor

Antal deltagare

Max 10 deltagare