Kursbeskrivning

Samsung Användarutbildning för analog, digital och bärbar telefon. Utbildningen omfattar ½ dag för 4-5 deltagare. Samsung är en digital växel som finns i flera utföranden för olika stora företag och behov. Det är en systemtelefon som fungerar både i det digitala och analoga nätet. Vi erbjuder anpassad utbildning åt er så att alla på ert företag ska kunna utnyttja de tjänster ni valt i Samsung på bästa sätt för samtliga typer av anknytningar.

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga telefonanvändare.

Kursens mål

  • Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om systemets kapacitet och funktioner
  • samt med hjälp av manual kunna hantera systemets tjänster.

Kursinnehåll

  • Besvara och ringa interna och externa samtal.
  • Använda tjänsterna överflyttning
  • Pendling
  • Konferens
  • Återuppringning
  • Kortnummer
  • Högtalaranrop internt

Antal deltagare

Max 10 deltagare