Kursbeskrivning

Att inta rollen som säljledare innebär många gånger att gå ifrån att vara en duktig säljare till att försöka bli en lika bra ledare. Du ska skapa förutsättningar för ett ökat engagemang, motivation, kort sagt få säljarna att gör sitt absolut bästa. motivera och skapa goda förutsättningar för sina säljare så att de kan göra sitt allra bästa. Samtidigt som du många gånger också ska upprätthålla ett starkt förtroendet till både medarbetare och ledning.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Säljledare som har arbetat en tid och vill få ökade kunskaper om hur man leder arbetet på en säljavdelning.

Kursens mål

 • Du kan sätta mål och följa upp resultat.
 • Insikt i förväntingarna på dig.
 • Kunskap om gruppens utveckling och förutsättningar.
 • Att utveckla dina medarbetare genom att ta och ge feedback

Kursinnehåll

 • Rollförväntningar på ledarrollen
 • Att förändra sin roll i organisationen
 • Ledare eller chef
 • Din kompetens
 • Vem är ansvarig för motivationen
 • Kommunicera mål och visioner
 • Ge och ta feedback
 • Verksamhets- eller ekonomisk styrning
 • Inre och yttre motivation
 • Coaching
 • Våra teamroller
 • Gruppdynamik ? hot eller möjlighet
 • Teamets styrkor och svagheter
 • Värderingar – attityd – beteende
 • Hur ett beslut kommer till
 • Kvalitet i och acceptans för beslutet
 • Potential, förmåga och utveckling
 • Rekrytering

Antal deltagare

Max 10 deltagare