Kursbeskrivning

Byggstenarna för en organisations utveckling är många, varav sälj är en av de viktigaste. Under de senaste åren har priskrigen blivit fler och konkurrensen allt hårdare. – ?Marginalerna måste optimeras!? hör man allt oftare. Den här kursen är till för dig som vill effektivisera din säljteknik eller din säljorganisation, skapa ett nytt och säljande ansike utåt, se nya vägar och finna möjligheter till att expandera din säljsiffror.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kursen vänder sig till säljare på alla företag som vill öka sin försäljning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya innesäljare och innesäljare med ca 1 års erfarenhet. Deltagarna kommer att arbeta exempelvis med försäljning, bokning, kartläggningar, eller kampanjförsäljning.

Kursens mål

 • Förståelse av målpsykologi och hur man som säljare kan resurseffektivisera sitt säljande genom att målplanera.
 • Ökad insikt om sitt eget säljarbete genom nulägesanalys över sin säljförmåga.
 • Detaljerad handlingsplan över hur säljaren ska förbättra sitt säljarbete.
 • Förståelse för mitt eget beteende i målprocessen och hur detta kan hindra mig från att lyckas.
 • Effektivare säljtid genom bättre planerade besök mot rätt företag och rätt kontaktpersoner.
 • Genomgripande strukturer för Time Management i syfte att öka säljtiden.

Kursinnehåll

 • Att arbeta mot mål ? en framgångsfaktor
 • Självinsikt ? att våga ge sig själv feedback
 • Målstyrningsverktyg ? att verkställa mål
 • Krav på en professionell säljare/säljorganisation
 • Nulägesanalys över egen säljförmåga ? en
 • Detaljerad personlig handlingsplan över förbättringsområden.
 • Personlig planering.
 • Besöksbudgetering och säljplanering.
 • Kundanalys ? att prioritera rätt kunder.
 • Resurseffektivisering ? att frigöra sälj
 • Personlig handlingsplan efter utbildning
 • Merförsäljning
 • Att sälja är att påverka Merförsäljning
 • Skapa förtroende
 • Aktiv nyfikenhet
 • Hur gör man när man argumenterar?
 • Att sälja fördelar
 • Personliga mål.
 • Att vara företagets ansikte utåt
 • Röst och språkbruk

Antal deltagare

Max 10 deltagare