Kursbeskrivning

Att sälja innebär ett ansvar gentemot såväl det egna företaget som kunden. För ditt företag ska du agera som ambassadör inför kunden, generera intäkter för företaget och säkra fortsatt konkurrensförmåga. För kunden är du den som genom dina erbjudanden skapar lösningar på problem eller tillfredsställer behov. Detta är två roller som blir mångfacetterade då alla dina kunder är olika. Om du inte har så mycket erfarenhet av försäljning är kursen en fantastisk möjlighet att slippa de grova misstagen och redan från början få kunskap om vad som krävs för att lyckas.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya fältsäljare och fältsäljare med ca 1 års erfarenhet.

Kursens mål

 • Vad försäljning är och hur viktig säljaren är för företaget
 • Viktiga egenskaper för en framgångsrik säljare.
 • Betydelsen av att planera säljarbetet för att kunna prioritera dina insatser på ett effektivt och lönsamt sätt.
 • Vad som motiverar och driver dig att uppnå dina mål.
 • Förstå kundens köpprocess.
 • Att agera professionellt inför, under och efter ett kundbesök

Kursinnehåll

 • Vad är försäljning?
 • Säljorganisationens betydelse.
 • Olika säljorganisationer och deras roller.
 • Bra egenskaper hos en säljare.
 • Planera, prioritera och strukturera säljarbetet.
 • Att arbeta effektivt.
 • Att arbeta med en budget.
 • Kundens köpprocess.
 • Förberedelser för lyckade kundbesök.
 • Kundbesöket
 • Presentation, förhandling och avslut.
 • Mål och uppföljning.
 • Din egen säljprofil.

Antal deltagare

Max 10 deltagare