Kursbeskrivning

Är offerten en prisuppgift eller ett beslutsunderlag? Det är en stor skillnad, både i utformningen och i det resultat de ger. Att skriva säljande offerter innebär att, offerten ska fungera som säljarens förlängda arm, dvs. att förslaget ska sälja minst lika bra som om säljaren hade möjlighet att föra diskussionen direkt med kunden. Många gånger är offerten första steget till att få bli leverantör till en ny kund, ta vara på det och förvalta det genom att utforma offerten med omsorg.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen riktar sig till de personer som vill utveckla sitt offertskrivande och följaktligen få ett bättre offertresultat.

Kursens mål

 • Bättre utformning av offerter, att måla en bild istället för att stapla information.
 • Insikt i kundens syn på offerter.
 • Bättre och djupare förståelse för offertens betydelse för framgången.

Kursinnehåll

 • Våra offerter i dag
 • Genomgång och återkoppling
 • Vilka hinder och problem har vi i dag
 • Kund- & Säljpsykologi
 • Grunden för att kunna utforma effektiva offerter
 • Kundens Behov & Våra Valutor
 • Offertinnehållets struktur och betydelse
 • Offerten som säljverktyg
 • Gör offerten till kundens egen offert
 • Produkt eller kundorienterade offerter
 • Effektiva rutiner kring offertförfarandet
 • Snabbare beslut
 • Gör offerten till det slagkraftigaste du har
 • Skälen till varför och varför inte våra kunder köper

Antal deltagare

Max 10 deltagare