Kursbeskrivning

Alla projekt omfattar en viss mån av risk. Dessa risker kan vara mer eller mindre betydelsefulla för projektets utfall. Din roll som projektledare eller riskanalytiker är att identifiera, analysera och förebygga att dessa risker inte får för stor inverkar på slutresultatet eller leveranstiden.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grund.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med projektledning och vill lära dig bättre riskhantering i projekt

Kursens mål

 • Kunskap och insikt för att kunna förutse och förebygga risker.
 • Kunna utveckla en riskplan, implementera och använda den.
 • Kunna använda verktyg och modeller för att beräkna effekten av olika risker

Kursinnehåll

 • Betydelsen av riskhantering och riskanalys
 • Rin roll i riskhanteringen
 • Riskidentifiering
 • Vanligt förekommande riskorsaker
 • Analysera riskpotential
 • Bedöma toleransnivåer för risker
 • Skapa en riskmedvetenhet
 • Kvantifiera projektets risker
 • Modeller för riskberäkning
 • Krisfaktorer
 • Konsten att fatta beslut
 • Ta fram en riskplan
 • Implementera en riskplan
 • Rapportavlämning från en riskplan

Antal deltagare

Max 10 deltagare