Kursbeskrivning

Kursen ger deltagarna kunskap för att upprätta och använda registreringshandlingar för installation, utökning och felsökning av telenät. Deltagarna får också lära sig om de standarder som berör teleanläggningar samt hur man dokumentation sker enligt dessa.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Målgrupp

Kursens mål

  • God insyn i berörda standarder
  • Vikten av och hur man gör registreringshandlingar.
  • Insikt i utökning och felsökning av telenät.
  • Att dokumentera teleanläggningar

Kursinnehåll

  • Registreringssystemets uppbyggnad
  • Registreringsbeteckningar
  • Ledningsnät
  • Handlingar och registreringsdokument
  • Relationshandlingar
  • Registrering av anläggning med och utan korskoppling

Antal deltagare

Max 10 deltagare