Kursbeskrivning

En träffsäker kurs för dig som vill lära dig mer om programmering med ADO.NET och framförallt hur du arbetar smart med hjälp av ADO.NET. Du får lära dig hur du kopplar, hämtar och uppdaterar data mot externa datakällor som SQL och hur du kan effektivisera dina kopplingar. Du får även god insyn och kunskap i hur du på ett effektivt sätt använder XML i kombination med ADO.NET.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Goda kunskaper av komponent- och webbutveckling och erfarenhet av programspråk från Microsoft Visual Studio®.

Målgrupp

Kursen riktar sig till avancerade plattformsbyggare som ansvarar för eller utvecklar data-centic, distribuerade applikationer.

Kursens mål

 • Högre kunskap i programmering med ADO.NET i kombination med XML.
 • Kunna bygga kopplingar, ställa frågor och uppdatera data genom ADO.NET
 • Att kunna utveckla en webbtjänst med ADO.NET och XML.

Kursinnehåll

 • ADO.NET arkitektur
 • ADO.NET och XML
 • Ansluta till SQL och andra datakällor
 • Hämta och använda data genom SQL kommandon
 • Hämta data genom kommandon som returnerar svaren i XML-filer
 • Bygga ett dataset från en existerande datakälla.
 • Hämta och uppdatera data i en connected och disconnected miljö.
 • Använda XML-tekniker för dataset
 • Mappning av tabeller och kolumner
 • Skapande av XSD-scheman
 • Bygga en webbtjänst som använder ADO.NET för att fråga och uppdatera.
 • Felsöka fel i en ADO.NET applikation
 • Skapa och använd en lokal datalagring genom datasets.
 • Presentera data med hjälp av Web Forms och Win Forms
 • Använda transaktioner för att koordinera
 • Tips och knep för att göra din programmering lättare och produktivare
 • Praktiska övningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare