Kursbeskrivning

Uttrycken att sälja sand till en arab eller is till en eskimå är inte ryckta ur sitt sammanhang utan är bevis på att inte uteslutande men väldigt ofta är det presentationen av produkten eller tjänsten som avgör om mottagaren kommer att övertalas eller övertygas. Kursen presentationsteknik riktar sig till konsten att göra sin presentationer mer fängslande, levande oavsett om det handlar om en kort presentation på jobbet, en akademisk föreläsning eller en säljpresentation. Kursen fokuserar på förhållningssättet till lyssnaren och de analyser du kan göra för att bättre anpassa din presentation.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till vana och ovana presentatörer som vill prestera mer i sina presentationer.

Kursens mål

 • Strukturerade anföranden med utgångspunkt från lyssnaren
 • Planera och kontrollera ditt tidsutrymme
 • Effektiv användning av tekniska hjälpmedel
 • Avläsning av lyssnarens behov och inställning

Kursinnehåll

 • Retorik – konsten att informera
 • Hur förbereder man sig?
 • Konsten att komma igång
 • Tekniska hjälpmedel eller inte?
 • Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt
 • Att tala utan manus
 • Målformulering
 • Konsten att argumentera
 • Genomförande
 • Lyssnarstil
 • Dialogträning
 • Avslutning
 • Praktiska tips och trix

Antal deltagare

Max 10 deltagare