Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till Dig som vill lära dig hur man projekterar med POINT 5 Arkitekt. Under kursens gång kommer Du få ta del av flertalet av de funktioner som finns i programmet samt lära dig använda en strukturerad arbetsmetodik. Under utbildningens gång varvas teori och praktik.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Personer som arbetar eller ska arbete med Point Office arkitekt grund.

Kursens mål

 • Efter genomgången kurs skall behärska grunderna i AutoCAD/Point 5 Arkitekt och att du skall kunna komma igång med Ditt första projekt.

Kursinnehåll

 • Projekthantering i PDOC
 • Projektprofilen
 • Uppstart och grundinställningar
 • Menyer och skärmhantering
 • Rit- och editeringskommandon
 • Färger, linjetyper och lagerhantering
 • Plan, elevation, sektion
 • Väggar, fönster och dörrar
 • Detaljer
 • Texthantering
 • Måttsättning
 • Utrymmen och zoner
 • Litterering och mängdning
 • Vyer och detaljering
 • Plottning

Antal deltagare

Max 10 deltagare